WIBOR: co to jest?

WIBOR jest szczególnie ważny dla osób posiadających kredyt hipoteczny. Co więc oznacza ten skrót i na co warto się przygotować?

Czym jest WIBOR?

WIBOR to skrót z języka angielskiego od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzynarodowym. Jest to oprocentowanie, które podają banki w ujęciu rocznym każdego dnia roboczego o godzinie jedenastej, po jakim mogą pożyczyć pieniądze innym instytucjom bankowym.

Czym jest WIBOR 3M?

WIBOR jest wyznaczany w kilku terminach. Jednym z najważniejszym jest WIBOR 3M: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/aktualizacja-wibor-3m/id/566. Jest to depozyt na trzy miesiące, od daty dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji.

Oprócz tego, wymienia się termin ON (z angielskiego ovemight), to jest depozyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji, TN (z angielskiego tomorrow, next) – depozyt na jeden dzień, od następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji, SW (spot week), depozyt na tydzień, z rozpoczęciem dwóch dni roboczych od daty zawarcia transakcji.

Należy także podkreślić, że istnieje WIBOR 2W (na dwa tygodnie), 1M (na jeden miesiąc), wspomniany już 3M (na trzy miesiące), 6M (na sześć miesięcy), 9M (na dziewięć miesięcy) oraz 1Y (na jeden rok).

WIBOR to podstawa wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów, które są udzielane przez banki w Polsce dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Jest to również bazowa stawka dla obligacji i tym podobne.

Jak ustala się WIBOR?

Stopa WIBOR-u jest ustalana codziennie, w każdym dniu roboczym o godzinie jedenastej. Jest to okres tak zwanego fixingu, który polega na podawaniu stopy oprocentowania przez kilkanaście największych banków komercyjnych na polskim rynku. Po uwzględnieniu złożonych ofert, wylicza się wartość uśrednioną, co pozwala uzyskać średnią arytmetyczną, to jest właśnie stopę WIBOR.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych

Stawki WIBOR mogą zmieniać się każdego dnia, jednakże banki – w kwestii oprocentowania kredytów hipotecznych – podają ją znacznie rzadziej. Najczęściej stosują one WIBOR 3M. Oznacza to więc, że nowe oprocentowanie pojawia się po upływie trzech miesięcy od ostatniej zmiany stopy.

3M oznacza dla kredytobiorców to, że przez co najmniej trzy kolejne raty kredytowe bank nie zmieni im stawki procentowej, a wysokość comiesięcznych spłat nie wzrośnie. Rzadziej stosuje się stawkę WIBOR 6M oraz WIBOR 12M. W tym wypadku banki podają stawkę oprocentowania kolejno co sześć oraz co dwanaście miesięcy.

Informacje na temat częstotliwości zmian WIBOR-u można znaleźć w umowach kredytowych, zawartych z bankiem. Warto więc dokładnie zapoznać się z takimi informacjami, aby nie spotkać się z niemiłą niespodzianką.