Jak bank wylicza zdolność kredytową?

Wiele osób chcąc zrealizować swoje zakupowe marzenia decyduje się na zaciągnięcie kredytu bankowego. Niewielkie pożyczki udzielane są niemal od ręki. By ją otrzymać wystarczy często dokument potwierdzający tożsamość i własnoręczne oświadczenie osoby ubiegającej się o kredyt o wysokości uzyskiwanego przez nią dochodu.

Co to jest zdolność kredytowa?

Sprawa zaciągnięcia pożyczki nieco się komplikuje, gdy w grę wchodzą znaczne kwoty pieniężne. Znają to osoby, które miały już okazję ubiegać się m.in. o kredyty mieszkaniowe. Zanim pożyczka zostanie przyznana, bank musi sprawdzić czy ubiegająca się o nią osoba będzie w stanie wywiązać się z zawartej umowy i oddać pożyczone pieniądze wraz z odsetkami.

Zdolność kredytowa (sprawdź definicję), a właściwie jej brak, sprowadził na ziemię wielu marzycieli chcących kupić mieszkanie odpowiadające ich wymaganiom. Żaden bank nie pożyczy pieniędzy klientowi, który nie będzie w stanie ich zwrócić. Trudno dziwić się takim praktykom. Nikt nie lubi udostępniać swojego majątku wiedząc, że szanse na jego oddanie są niewielkie.

Podsumowując Pojęciem zdolności kredytowej określa się możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki.

Jak oblicza się zdolność kredytową?

Każdy bank sprawdzając, jaką zdolnością kredytową dysponuje osoba ubiegająca się o pożyczkę, bierze pod uwagę wysokość jej dochodu. Musi on być poświadczony umową o pracę, umową o dzieło lub umową o zlecenie. O tym, czy dana forma zatrudnienia jest dopuszczalna, decyduje bank przyznający kredyt. W większości przypadków musi to być źródło stałego dochodu określonego na czas trwania umowy kredytowej.

Kolejną rzeczą, jaka brana jest pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej klienta są jego codzienne wydatki. To m.in. koszty utrzymania mieszkania, zobowiązania finansowe wynikające z innych umów kredytowych, ewentualne alimenty i koszty utrzymania rodziny. Wszystkie te wydatki są sumowane, a następnie odejmuje się je od kwoty dochodu.

O tym, że dany klient ma wymagana zdolność kredytową mówi się wówczas, gdy po odjęciu od dochodu sumy wszystkich wydatków w portfelu klienta pozostanie kwota wystarczająca na pokrycie ustalonej w umowie raty kredytowej.

Planując wzięcie pożyczki bankowej warto pamiętać o tym, że w przypadku osób zarabiających poniżej średniej krajowej suma ich zobowiązań kredytowej nie może przekraczać połowy ich dochodu. W nieco lepszej sytuacji są kredytobiorcy zarabiający powyżej średniej krajowej. Ich zobowiązania mogą wynieść 65 procent dochodu netto.

Kolejną istotną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest kwota pieniędzy, które zostaną u klienta po odliczeniu od jego dochodu wszystkich wydatków. Jeśli jest ona równa racie kredytu lub niewiele od niej wyższa, najprawdopodobniej pożyczka nie będzie przyznana.